Окръжен съд Габрово не одобри спогодбата по делото срещу „Топлофикация Габрово“

Протест срещу "Топлофикация Габрово", 17 февруари 2017 г. © Община Габрово

Протест срещу "Топлофикация Габрово", 17 февруари 2017 г. © Община Габрово

Протест срещу „Топлофикация Габрово“, 17 февруари 2017 г. © Община Габрово

Окръжен съд – Габрово не одобри предложената спогодба за уреждане на спора по търговско дело № 14 от 2017 г. срещу „Топлофикация Габрово“ ЕАД. Съдебното заседание се е провело на 14 юни 2018 г. Ето и мотивите на съдебната институция, оповестени в прессъобщение:

Според съда предвиденото в спогодбата условие за обезщетяване само на присъединените към колективния иск лица (а не на всички увредени такива) не удовлетворява колективния интерес. Съдът е счел, че ако одобри спогодба само по отношение на абонатите, присъединени към иска, нейните условия няма да бъдат приложими за останалите лица – абонати на дружеството, тоест – няма да бъде изпълнена вменената от законодателя идея за защита на колективния интерес.

Предвид големия брой присъединени ищци и затрудненията със своевременното призоваване на всички лица, на основание чл.39 ал.3 от ГПК, съдът задължи ищците да посочат един от тях или друго лице за общ съдебен адресат.

Следващото съдебно заседание по делото е насрочено за 10 юли 2018 година.

Припомняме ви, че през май Община Габрово и „Топлофикация – Габрово“ ЕАД постигнаха съгласие за приключване на търговското дело на Община Габрово срещу топлофикационното дружество чрез подписване на спогодба.

ДЕЛОТО СРЕЩУ „ТОПЛОФИКАЦИЯ“ – ТЕМАТА В РАЗВИТИЕ

Материалът Окръжен съд Габрово не одобри спогодбата по делото срещу „Топлофикация Габрово“ е публикуван за пръв път на Габрово Daily.

Powered by WPeMatico